Вже майже готово!
© 2023 · сайт корпорації Arterium

Політика конфіденційності

ПРАВИЛА САЙТУ«ПОЧНИ СЬОГОДНІ»

(надалі – Правила)

1. Учасники проекту зобов’язуються:

1.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 

1.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості відповідно до вимог цих Правил. 

2. Вказуючи свою електронну адресу на Сайті (зокрема, під час реєстрації), Учасники погоджуються та підтверджують факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

3. Учасник заявляє та підтверджує, що шляхом проставляння відповідної електронної відмітки «V» в графі «Я ознайомився та погоджуюся з Офіційними правилами участі у «Всеукраїнському проекті з профілактики діабету «Почни сьогодні», і даю однозначну усвідомлену  згоду на обробку cвоїх персональних даних» та/або вчинення дій, що свідчать про участь в Проекті, Учасник повністю ознайомився із Правилами Проекту, ці Правила йому відомі та зрозумілі, а Учасник безумовно і добровільно приймає умови цих Правил (надає згоду з цими Правилами) та надає однозначну усвідомлену  згоду на збір та обробку своїх персональних даних Корпорації «Артеріум», як власнику чи розпоряднику персональних даних. Водночас, шляхом проставляння відповідної електронної відмітки «V» в графі «Я ознайомився та погоджуюся з Офіційними правилами участі у «Всеукраїнському проекті з профілактики діабету «Почни сьогодні», і даю згоду на обробку своїх персональних даних», Учасник надає Корпорації «Артеріум», юридичній особі за законодавством України (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 139, код ЄДРПОУ 33406813), як власнику персональних даних свою добровільну поінформовану згоду на збір та обробку своїх персональних даних Учасника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ (з наступними змінами та доповненнями), та інших нормативно – правових актів України, які стосуються захисту персональних даних.

3.1. Учасник також надає однозначну усвідомлену згоду на збір та обробку своїх персональних даних у будь – яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також однозначну усвідомлену згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних Учасника у будь – яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки вказаної в пункті 3.2.

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення участі особи у Проекті, надання Учаснику Корпорацією «Артеріум» будь – якої інформації, у тому числі, про товари та послуги, які можуть бути цікавими для Учасника; збору та обробки статистичної інформації та проведення маркетингових, соціологічних, інших досліджень. Обсяг персональних даних, на обробку яких Учасник надає згоду, обмежується обсягом персональних даних, який добровільно вказаний Учасником на цьому Сайті.

3.3. Учасник також підтверджує, що у повному обсязі проінформований про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297 – VI (з наступними змінами та доповненнями), у тому числі про право відкликання інформованої згоди шляхом направлення Корпорації «Артеріум» відповідної заяви рекомендованим листом з описом вкладення, після чого персональні дані Учасника підлягають знищенню у строки, встановлені законодавством України про захист персональних даних для виконання Корпорацією «Артеріум» мети обробки персональних даних Учасника зазначеної в пункті 3.2. Учасник також надає згоду на те, що персональні дані зберігаються у власника персональних даних протягом 50 років. Нерозголошення персональних даних гарантовано Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297 -VI (з наступними змінами та доповненнями) та статтею 24 Закону України «Про інформацію» (з наступними змінами та доповненнями).